İTHAL ÜRÜNLER

Kardiyovasküler Cerrahi / A/V Fistül için Omnifow II

 

A/V Fistül için Omnifow II

  • Uygun A/V fistülün bulunamadığı durumlarda

 

Durum Hastanın A/V girişi uygulamasına ihtiyaç vardır.
    Uygun bir A/V fistül yapılamamaktadır.
      
Mücadele Hiçbir sentetik protez A/V fistülün performansına uygun düşmez.
    a ) Uzun dönem patensi
    b ) Enfeksiyona direnç
    c ) Uygulama kolaylığı
     
Uygun safenin bulunmaması durumunda periferik bypass için Omniflow II endikedir.
*Klinik çalışmalar Omniflow II'nin sentetik greftlere göre daha üstün olduğunu göstermektedir ;
*Omnıflow A/V fistül uygulamalarında mükemmel açıklık seviyesi gösterir.

Otojen A/V fistülün, Omnıflow greftin, PTFE ve sığır xenograft’ların açıklık seviyelerini gösteren geriye dönük bir çalışma.
2 yıl sonunda primer ve sekonder açıklık seviyeleri; Omnıflow için %48 ve %58, PTFE için %24 ve %47 sığır xenograft için %21 ve %29.
Omnıflow’un açıklık seviyesi A/V fistüle göre istatistiki olarak çok fark göstermektedir.

*Omnıflow II – Hemodiyaliz hastalarında vasküler giriş için biosentetik protez

18 ay süren bir çalışmada, A/V fistül adayı olmayan hastalar üzerinde denenen Omnıflow II greftin güvenilirliği ve efektifliği test edilmiştir.
Primer açıklık oranları 6,12 ve 18 aya göre sırasıyla; %90, %82 ve %68
Sekonder açıklık seviyesi %88 dir.

*Omnıflow A/V girişlerde daha düşük komplikasyon oranı göstermektedir.
               
Enzler et al, Omnıflow kullanılan hastalarda %2 PTFE için ise %10 enfeksiyon sıklığı rapor edilmiştir.
Bir başka çalışma (Wang ve Chu), 482 hastada yapılan 591 hemodiyaliz vasküler giriş operasyonudur. Hastalar haftada en az 3 kez diyalize girmektedir. Anevrizma oluşumu Omnıflow uygulanan hastalarda %0,9 iken bu oran PTFE greft için %2,4 tür.

 

*Kullanım ve uygulama kolaylığı
Omniflow II tıpkı safen gibi kolay kullanım ve uygulama özelliğine sahiptir. Özel sütur kullanmanıza gerek bırakmaz ve sütur deliklerinden safen gibi minimum kanama özelliğine sahiptir. Kolayca kesilir ve anastomoz yapılır. Anastomoz bölgesinde farklı bir greft (safen) kullanmanıza gerek kalmaz.

 
Ana Sayfa | Firma Profili | Kalite Belgeleri | İthal Ürünler | İmal Ürünler | Referanslar | İletişim